Xổ số 24H » Trực tiếp xổ số » Thống kê » Đổi số Trúng
logo
XSMN

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 13:12 - 28/02/2021
Thay đổi khu vực
18oC
Có mưa
Hôm nay
(28/02 Chủ Nhật)
16oC - 22oC
Ngày mai
(01/03 Thứ Hai)
20oC - 25oC
Ngày kia
(02/03 Thứ Ba)
18oC - 21oC

Hiện tại Hôm nay
28/02 Chủ Nhật
Ngày mai
01/03 Thứ Hai
Ngày kia
02/03 Thứ Ba

TP.HCM

30oC
Mây thay đổi, trời nắng
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 31oC
Có mây, không mưa

Đà Nẵng

27oC
Nhiều mây, không mưa
23oC - 28oC
Có mây, không mưa
23oC - 28oC
Có mây, không mưa
22oC - 26oC
Có mây, có mưa rào

Nha Trang

28oC
Nhiều mây, không mưa
22oC - 29oC
Có mây, không mưa
23oC - 30oC
Có mây, không mưa
23oC - 30oC
Có mây, không mưa

Hải Phòng

19oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
18oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Pleicu

26oC
Mây thay đổi, trời nắng
18oC - 32oC
Có mây, không mưa
20oC - 32oC
Có mây, không mưa
20oC - 33oC
Có mây, không mưa

Nam Định

Đang cập nhật
18oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

An Giang

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 34oC
Có mây, không mưa
24oC - 34oC
Có mây, không mưa

Ninh Bình

Đang cập nhật
18oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
17oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Bắc cạn

Đang cập nhật
16oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
17oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Ninh Thuận

Đang cập nhật
22oC - 31oC
Có mây, không mưa
22oC - 32oC
Có mây, không mưa
23oC - 32oC
Có mây, không mưa

Bắc Giang

Đang cập nhật
15oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Phủ Lý

Đang cập nhật
17oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
17oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Bạc Liêu

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, không mưa

Phú Yên

Đang cập nhật
21oC - 31oC
Có mây, không mưa
22oC - 31oC
Có mây, không mưa
22oC - 30oC
Có mây, không mưa

Bắc Ninh

Đang cập nhật
16oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Quảng Bình

Đang cập nhật
21oC - 26oC
Có mây, không mưa
22oC - 28oC
Có mây, không mưa
21oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Bến Tre

Đang cập nhật
22oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Quảng Nam

Đang cập nhật
21oC - 29oC
Có mây, không mưa
22oC - 30oC
Có mây, không mưa
22oC - 29oC
Có mây, có mưa rào

Bình Định

Đang cập nhật
23oC - 29oC
Có mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, không mưa
24oC - 30oC
Có mây, không mưa

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
22oC - 31oC
Có mây, không mưa
23oC - 31oC
Có mây, không mưa
23oC - 29oC
Có mây, có mưa rào

Bình Phước

Đang cập nhật
22oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Quảng Ninh

Đang cập nhật
18oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Cà Mau

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, không mưa

Quảng Trị

Đang cập nhật
22oC - 28oC
Có mây, không mưa
22oC - 29oC
Có mây, không mưa
22oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Cao Bằng

Đang cập nhật
14oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
17oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Sóc Trăng

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 34oC
Có mây, không mưa

Đà Lạt

Đang cập nhật
14oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
17oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
18oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tây Ninh

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Lắk

Đang cập nhật
21oC - 34oC
Có mây, không mưa
22oC - 33oC
Có mây, không mưa
22oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Thái Bình

Đang cập nhật
18oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
18oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Đắk Nông

Đang cập nhật
20oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Thái Nguyên

Đang cập nhật
16oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
17oC - 19oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Điện Biên

Đang cập nhật
14oC - 27oC
Có mây, không mưa
13oC - 29oC
Có mây, không mưa
13oC - 26oC
Có mây, không mưa

Thanh Hóa

Đang cập nhật
18oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 25oC
Có mây, không mưa
19oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Đồng Nai

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Huế

Đang cập nhật
22oC - 29oC
Có mây, không mưa
22oC - 29oC
Có mây, không mưa
22oC - 27oC
Có mây, có mưa rào

Đồng Tháp

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, không mưa
27oC - 32oC
Có mây, không mưa

Tiền Giang

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Hà Giang

Đang cập nhật
18oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
20oC - 25oC
Có mây, có mưa rào
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Tuyên Quang

Đang cập nhật
17oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
19oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
16oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 27oC
Có mây, không mưa
20oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Vĩnh Long

Đang cập nhật
23oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Hải Dương

Đang cập nhật
17oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
17oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hậu Giang

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, không mưa
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Vũng Tàu

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Hòa Bình

Đang cập nhật
18oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 25oC
Có mây, không mưa
18oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Yên Bái

Đang cập nhật
17oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 25oC
Có mây, có mưa rào
17oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hưng Yên

Đang cập nhật
17oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
18oC - 20oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Kiên Giang

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, không mưa

Kon Tum

Đang cập nhật
20oC - 33oC
Có mây, không mưa
22oC - 32oC
Có mây, không mưa
22oC - 33oC
Có mây, không mưa

Cần Thơ

30oC
Mây thay đổi, trời nắng
24oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 34oC
Có mây, không mưa
24oC - 34oC
Có mây, không mưa

Lai Châu

Đang cập nhật
14oC - 25oC
Có mây, không mưa
15oC - 28oC
Có mây, không mưa
15oC - 25oC
Có mây, không mưa

Vinh

20oC
Nhiều mây, không mưa
19oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 26oC
Có mây, không mưa
19oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Lạng Sơn

Đang cập nhật
12oC - 18oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
17oC - 21oC
Nhiều mây, không mưa
15oC - 18oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Sơn La

22oC
Mây thay đổi, trời nắng
17oC - 27oC
Có mây, không mưa
17oC - 29oC
Có mây, không mưa
17oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa

Lào Cai

Đang cập nhật
18oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
21oC - 27oC
Có mây, có mưa rào
19oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Việt Trì

18oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
20oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Long An

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Cập nhật: 13:12 - 28/02/2021

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.