Xổ số 24H » Trực tiếp xổ số » Thống kê » Đổi số Trúng
logo

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 04:30 - 07/05/2021
Thay đổi khu vực
26oC
Đêm nhiều mây
Hôm nay
(07/05 Thứ Sáu)
24oC - 32oC
Ngày mai
(08/05 Thứ Bảy)
24oC - 33oC
Ngày kia
(09/05 Chủ Nhật)
25oC - 33oC

Hiện tại Hôm nay
07/05 Thứ Sáu
Ngày mai
08/05 Thứ Bảy
Ngày kia
09/05 Chủ Nhật

TP.HCM

25oC
Đêm nhiều mây
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào

Đà Nẵng

26oC
Đêm nhiều mây
26oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Nha Trang

27oC
Đêm nhiều mây
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, không mưa

Hải Phòng

26oC
Đêm nhiều mây
23oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa

Lạng Sơn

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa

Lào Cai

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Có mây, đêm có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Long An

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Nam Định

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Ninh Bình

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Ninh Thuận

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Phủ Lý

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Phú Yên

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Bình

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Nam

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
28oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Quảng Ninh

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 31oC
Có mây, không mưa

Quảng Trị

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Sóc Trăng

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 31oC
Có mây, không mưa

Tây Ninh

Đang cập nhật
22oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
23oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Thái Bình

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Thái Nguyên

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, không mưa
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Thanh Hóa

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Huế

Đang cập nhật
24oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Tiền Giang

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Tuyên Quang

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Vĩnh Long

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Vũng Tàu

Đang cập nhật
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 32oC
Ít mây không mưa
28oC - 31oC
Có mây, có mưa rào

Yên Bái

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, đêm có mưa rào
23oC - 32oC
Có mây, có mưa rào
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Bạc Liêu

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
28oC - 33oC
Có mây, không mưa
28oC - 34oC
Có mây, không mưa

Cần Thơ

26oC
Nhiều mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Vinh

25oC
Đêm có mây
25oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Sơn La

20oC
Đêm có mây
20oC - 30oC
Có mây, đêm có mưa rào
22oC - 31oC
Có mây, không mưa
23oC - 33oC
Có mây, không mưa

Việt Trì

26oC
Đêm nhiều mây
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Pleicu

21oC
Đêm nhiều mây
21oC - 33oC
Ít mây không mưa
22oC - 34oC
Ít mây không mưa
23oC - 34oC
Ít mây không mưa

An Giang

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Bắc cạn

Đang cập nhật
22oC - 30oC
Có mây, không mưa
22oC - 31oC
Có mây, không mưa
23oC - 33oC
Có mây, không mưa

Bắc Giang

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, không mưa
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Bắc Ninh

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Bến Tre

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, không mưa

Bình Định

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Phước

Đang cập nhật
23oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 34oC
Có mây, không mưa
23oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cà Mau

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, không mưa
27oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Cao Bằng

Đang cập nhật
20oC - 31oC
Có mây, không mưa
20oC - 32oC
Có mây, không mưa
21oC - 32oC
Có mây, không mưa

Đà Lạt

Đang cập nhật
18oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông
18oC - 29oC
Có mây, không mưa
18oC - 28oC
Có mây, không mưa

Đắk Lắk

Đang cập nhật
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 34oC
Ít mây không mưa
24oC - 34oC
Có mây, không mưa

Đắk Nông

Đang cập nhật
22oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 33oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 32oC
Có mây, không mưa

Điện Biên

Đang cập nhật
20oC - 30oC
Có mây, đêm có mưa rào và dông
21oC - 31oC
Có mây, có mưa rào
22oC - 33oC
Có mây, không mưa

Đồng Nai

Đang cập nhật
25oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng

Đồng Tháp

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Hà Giang

Đang cập nhật
23oC - 31oC
Có mây, đêm có mưa rào
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 34oC
Có mây, không mưa

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
24oC - 31oC
Có mây, không mưa
25oC - 32oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Hải Dương

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, không mưa
23oC - 33oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa

Hậu Giang

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 33oC
Có mây, không mưa

Hòa Bình

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa
26oC - 34oC
Có mây, không mưa

Hưng Yên

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, không mưa
24oC - 33oC
Có mây, không mưa
25oC - 33oC
Có mây, không mưa

Kiên Giang

Đang cập nhật
25oC - 34oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Có mây, không mưa
26oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng

Kon Tum

Đang cập nhật
23oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
23oC - 35oC
Ít mây, trời nắng nóng
24oC - 34oC
Ít mây không mưa

Lai Châu

Đang cập nhật
18oC - 27oC
Có mây, đêm có mưa rào và dông
19oC - 28oC
Có mây, có mưa rào
20oC - 29oC
Có mây, không mưa

Cập nhật: 04:30 - 07/05/2021

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.