Xổ số 24H » Trực tiếp xổ số » Thống kê » Đổi số Trúng
logo

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 23:59 - 28/11/2021
Thay đổi khu vực
Đang cập nhật Hôm nay
(28/11 Chủ Nhật)
15oC - 25oC
Ngày mai
(29/11 Thứ Hai)
17oC - 26oC
Ngày kia
(30/11 Thứ Ba)
18oC - 25oC

Hiện tại Hôm nay
28/11 Chủ Nhật
Ngày mai
29/11 Thứ Hai
Ngày kia
30/11 Thứ Ba

TP.HCM

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Đà Nẵng

Đang cập nhật
21oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa vừa
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa vừa
22oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Nha Trang

Đang cập nhật
24oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa to
24oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa to
23oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa to

Hải Phòng

Đang cập nhật
16oC - 25oC
Có mây, ngày không mưa
16oC - 26oC
Có mây, không mưa
17oC - 24oC
Có mây, không mưa

Kon Tum

Đang cập nhật
20oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa vừa
19oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa vừa
18oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Long An

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa nhỏ

Sóc Trăng

Đang cập nhật
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông
23oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa dông
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông

Tây Ninh

Đang cập nhật
22oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Tiền Giang

Đang cập nhật
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Vĩnh Long

Đang cập nhật
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông

Vũng Tàu

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Vinh

Đang cập nhật
18oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
19oC - 26oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 24oC
Nhiều mây, không mưa

Sơn La

Đang cập nhật
13oC - 23oC
Có mây, ngày không mưa
13oC - 24oC
Có mây, không mưa
14oC - 22oC
Có mây, không mưa

Việt Trì

Đang cập nhật
15oC - 25oC
Có mây, ngày không mưa
16oC - 25oC
Có mây, không mưa
16oC - 25oC
Có mây, không mưa

Bắc cạn

Đang cập nhật
14oC - 24oC
Có mây, ngày không mưa
15oC - 25oC
Có mây, không mưa
16oC - 25oC
Có mây, không mưa

Bắc Giang

Đang cập nhật
16oC - 25oC
Có mây, ngày không mưa
15oC - 25oC
Có mây, không mưa
17oC - 24oC
Có mây, không mưa

Bắc Ninh

Đang cập nhật
15oC - 25oC
Có mây, ngày không mưa
16oC - 25oC
Có mây, không mưa
18oC - 25oC
Có mây, không mưa

Cao Bằng

Đang cập nhật
13oC - 23oC
Có mây, ngày không mưa
13oC - 24oC
Có mây, không mưa
15oC - 22oC
Có mây, không mưa

Điện Biên

Đang cập nhật
15oC - 25oC
Có mây, ngày không mưa
13oC - 25oC
Có mây, không mưa
14oC - 25oC
Có mây, không mưa

Hà Giang

Đang cập nhật
15oC - 25oC
Có mây, ngày không mưa
15oC - 25oC
Có mây, không mưa
17oC - 26oC
Có mây, không mưa

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
18oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
18oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
18oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Hải Dương

Đang cập nhật
16oC - 25oC
Có mây, ngày không mưa
16oC - 25oC
Có mây, không mưa
17oC - 24oC
Có mây, không mưa

Hòa Bình

Đang cập nhật
16oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
15oC - 26oC
Có mây, không mưa
15oC - 25oC
Có mây, không mưa

Hưng Yên

Đang cập nhật
15oC - 25oC
Có mây, ngày không mưa
17oC - 25oC
Có mây, không mưa
18oC - 24oC
Có mây, không mưa

Lai Châu

Đang cập nhật
12oC - 20oC
Có mây, ngày không mưa
11oC - 20oC
Có mây, không mưa
12oC - 21oC
Có mây, không mưa

Lạng Sơn

Đang cập nhật
12oC - 22oC
Có mây, ngày không mưa
13oC - 23oC
Có mây, không mưa
14oC - 21oC
Có mây, không mưa

Lào Cai

Đang cập nhật
15oC - 25oC
Có mây, ngày không mưa
16oC - 25oC
Có mây, không mưa
17oC - 24oC
Có mây, có mưa rào

Nam Định

Đang cập nhật
15oC - 25oC
Có mây, ngày không mưa
16oC - 25oC
Có mây, không mưa
17oC - 24oC
Có mây, không mưa

Ninh Bình

Đang cập nhật
16oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
16oC - 26oC
Có mây, không mưa
18oC - 25oC
Có mây, không mưa

Ninh Thuận

Đang cập nhật
25oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa to
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Phủ Lý

Đang cập nhật
15oC - 25oC
Có mây, ngày không mưa
17oC - 25oC
Có mây, không mưa
17oC - 24oC
Có mây, không mưa

Phú Yên

Đang cập nhật
24oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa to
24oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa to

Quảng Bình

Đang cập nhật
19oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
18oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Quảng Nam

Đang cập nhật
22oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa to
21oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa vừa
22oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
23oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa to
23oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa to
22oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa to

Quảng Ninh

Đang cập nhật
16oC - 25oC
Có mây, ngày không mưa
16oC - 24oC
Có mây, không mưa
17oC - 24oC
Có mây, không mưa

Quảng Trị

Đang cập nhật
19oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
19oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa vừa
18oC - 21oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Thái Bình

Đang cập nhật
15oC - 25oC
Có mây, ngày không mưa
15oC - 26oC
Có mây, không mưa
16oC - 24oC
Có mây, không mưa

Thái Nguyên

Đang cập nhật
15oC - 25oC
Có mây, ngày không mưa
15oC - 26oC
Có mây, không mưa
16oC - 25oC
Có mây, không mưa

Thanh Hóa

Đang cập nhật
17oC - 26oC
Có mây, ngày không mưa
17oC - 25oC
Nhiều mây, không mưa
17oC - 23oC
Nhiều mây, không mưa

Huế

Đang cập nhật
20oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa vừa
21oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa vừa
20oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Tuyên Quang

Đang cập nhật
15oC - 25oC
Có mây, ngày không mưa
15oC - 25oC
Có mây, không mưa
17oC - 25oC
Có mây, không mưa

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
15oC - 25oC
Có mây, ngày không mưa
16oC - 25oC
Có mây, không mưa
16oC - 25oC
Có mây, không mưa

Yên Bái

Đang cập nhật
15oC - 25oC
Có mây, ngày không mưa
15oC - 25oC
Có mây, không mưa
17oC - 24oC
Có mây, có mưa rào

Cần Thơ

Đang cập nhật
23oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông

Pleicu

Đang cập nhật
18oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa vừa
18oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa vừa
17oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa vừa

An Giang

Đang cập nhật
23oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Bạc Liêu

Đang cập nhật
22oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Bến Tre

Đang cập nhật
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông

Bình Định

Đang cập nhật
24oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa to
25oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa to
24oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa to

Bình Phước

Đang cập nhật
22oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Cà Mau

Đang cập nhật
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa vừa
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Đà Lạt

Đang cập nhật
18oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa vừa
18oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa vừa
17oC - 22oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Đắk Lắk

Đang cập nhật
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa to
19oC - 25oC
Nhiều mây, có mưa to
18oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa to

Đắk Nông

Đang cập nhật
19oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa vừa
19oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa vừa
18oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Đồng Nai

Đang cập nhật
22oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
23oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
23oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
23oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông

Hậu Giang

Đang cập nhật
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông
23oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa dông
23oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông

Kiên Giang

Đang cập nhật
25oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 27oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
24oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Cập nhật: 23:59 - 28/11/2021

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.