Xổ số 24H » Trực tiếp xổ số » Thống kê » Đổi số Trúng
logo

Thời tiết trong ngày

Hà Nội 23:59 - 29/06/2022
Thay đổi khu vực
Đang cập nhật Hôm nay
(29/06 Thứ Tư)
28oC - 35oC
Ngày mai
(30/06 Thứ Năm)
27oC - 32oC
Ngày kia
(01/07 Thứ Sáu)
25oC - 31oC

Hiện tại Hôm nay
29/06 Thứ Tư
Ngày mai
30/06 Thứ Năm
Ngày kia
01/07 Thứ Sáu

TP.HCM

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Nẵng

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
25oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa dông

Nha Trang

Đang cập nhật
27oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
27oC - 32oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, không mưa

Hải Phòng

Đang cập nhật
28oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
26oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Sơn La

Đang cập nhật
22oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
21oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông

Việt Trì

Đang cập nhật
28oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông

Bắc cạn

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
22oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông
21oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông

Bắc Giang

Đang cập nhật
29oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông

Bắc Ninh

Đang cập nhật
28oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa dông

Cao Bằng

Đang cập nhật
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
22oC - 28oC
Nhiều mây, có mưa dông
21oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông

Điện Biên

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
22oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông

Hà Giang

Đang cập nhật
28oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa dông
23oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông
22oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông

Hà Tĩnh

Đang cập nhật
30oC - 38oC
Ít mây, ngày nắng nóng gay gắt
27oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Hải Dương

Đang cập nhật
29oC - 34oC
Có mây, có mưa rào
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông

Hòa Bình

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa dông

Hưng Yên

Đang cập nhật
28oC - 35oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông

Lai Châu

Đang cập nhật
22oC - 26oC
Nhiều mây, có mưa dông
20oC - 24oC
Nhiều mây, có mưa dông
20oC - 23oC
Nhiều mây, có mưa dông

Lạng Sơn

Đang cập nhật
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Lào Cai

Đang cập nhật
28oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa dông
26oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông

Nam Định

Đang cập nhật
28oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Ninh Bình

Đang cập nhật
27oC - 36oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Ninh Thuận

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
27oC - 36oC
Ít mây, trời nắng nóng
27oC - 34oC
Có mây, không mưa

Phủ Lý

Đang cập nhật
28oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông

Phú Yên

Đang cập nhật
26oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
27oC - 34oC
Có mây, không mưa
27oC - 33oC
Có mây, không mưa

Quảng Bình

Đang cập nhật
29oC - 39oC
Ít mây, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt
27oC - 37oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 34oC
Nhiều mây, có mưa dông

Quảng Nam

Đang cập nhật
25oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Ngãi

Đang cập nhật
26oC - 36oC
Ít mây, ngày nắng nóng
27oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Quảng Ninh

Đang cập nhật
28oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
27oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông

Quảng Trị

Đang cập nhật
27oC - 39oC
Ít mây, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt
27oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa dông

Thái Bình

Đang cập nhật
29oC - 35oC
Ít mây, ngày nắng nóng
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông

Thái Nguyên

Đang cập nhật
28oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
23oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Thanh Hóa

Đang cập nhật
29oC - 37oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Nhiều mây, có mưa vừa
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa vừa

Huế

Đang cập nhật
26oC - 39oC
Ít mây, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt
26oC - 35oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa dông

Tuyên Quang

Đang cập nhật
28oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa dông
26oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông

Vĩnh Phúc

Đang cập nhật
28oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông

Yên Bái

Đang cập nhật
27oC - 31oC
Nhiều mây, có mưa dông
24oC - 29oC
Nhiều mây, có mưa dông
23oC - 30oC
Nhiều mây, có mưa dông

Cần Thơ

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vinh

Đang cập nhật
30oC - 39oC
Ít mây, ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt
27oC - 36oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Nhiều mây, có mưa dông

Pleicu

Đang cập nhật
22oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
21oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông

An Giang

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
26oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bạc Liêu

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bến Tre

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Có mây, ngày không mưa
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Bình Định

Đang cập nhật
28oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
27oC - 32oC
Có mây, không mưa
27oC - 32oC
Có mây, không mưa

Bình Phước

Đang cập nhật
24oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
21oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
23oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cà Mau

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày không mưa
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đà Lạt

Đang cập nhật
19oC - 27oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
19oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông
19oC - 27oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Lắk

Đang cập nhật
23oC - 30oC
Có mây, ngày không mưa
23oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông
22oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đắk Nông

Đang cập nhật
22oC - 29oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 28oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Nai

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
22oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Đồng Tháp

Đang cập nhật
26oC - 34oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 33oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Hậu Giang

Đang cập nhật
25oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông
24oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kiên Giang

Đang cập nhật
28oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Kon Tum

Đang cập nhật
23oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
24oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
21oC - 29oC
Có mây, có mưa rào và dông

Long An

Đang cập nhật
26oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Sóc Trăng

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
27oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tây Ninh

Đang cập nhật
26oC - 33oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Tiền Giang

Đang cập nhật
26oC - 32oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vĩnh Long

Đang cập nhật
25oC - 32oC
Có mây, ngày không mưa
25oC - 31oC
Có mây, có mưa rào và dông
25oC - 32oC
Có mây, có mưa rào và dông

Vũng Tàu

Đang cập nhật
27oC - 31oC
Có mây, ngày có mưa rào và dông
26oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông
27oC - 30oC
Có mây, có mưa rào và dông

Cập nhật: 23:59 - 29/06/2022

Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.