Xổ số 24H » Trực tiếp xổ số » Thống kê » Đổi số Trúng
logo

Tỷ giá

2021-11-28
Đơn vị: VND Giá mua Giá chuyển khoản Giá bán

USD

22,545.00 22,575.00 22,775.00

EUR

24,776.09 25,026.35 26,141.92

JPY

191.44 193.37 202.48

KRW

16.47 18.30 20.05

SGD

16,151.64 16,314.79 16,826.52

AUD

15,853.60 16,013.74 16,516.03

CAD

17,461.89 17,638.27 18,191.51

CHF

23,651.17 23,890.07 24,639.41

DKK

0.00 3,357.25 3,483.39

GBP

29,421.88 29,719.07 30,651.25

HKD

2,835.47 2,864.11 2,953.95

INR

0.00 303.72 315.65

KWD

0.00 74,776.07 77,711.64

MYR

0.00 5,307.61 5,419.62

NOK

0.00 2,475.94 2,579.27

RUB

0.00 304.34 339.13

SEK

0.00 2,439.52 2,541.33

THB

598.86 665.40 690.40
Cập nhật 08:00 ()
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó