Xổ số 24H » Trực tiếp xổ số » Thống kê » Đổi số Trúng
logo

Tỷ giá

2021-08-03
Đơn vị: VND Giá mua Giá chuyển khoản Giá bán

USD

22,820.00 22,850.00 23,050.00

EUR

26,555.36 8.95 26,823.59 9.04 27,937.21 9.40

JPY

204.69 0.66 206.76 0.67 215.43 0.71

KRW

17.25 0.01 19.17 0.01 21.00 0.01

SGD

16,544.64 7.32 16,711.76 7.40 17,235.76 7.63

AUD

16,482.17 51.4 16,648.66 51.9 17,170.68 53.5

CAD

17,914.31 25.8 18,095.26 26.1 18,662.65 26.9

CHF

24,715.54 21.8 24,965.19 22.0 25,747.98 22.7

DKK

0.00 3,596.64 0.51 3,731.74 0.52

GBP

31,080.80 17.8 31,394.74 18.0 32,379.13 18.6

HKD

2,878.00 0.34 2,907.07 0.34 2,998.22 0.34

INR

0.00 307.98 0.25 320.07 0.27

KWD

0.00 76,314.04 114 79,309.15 118

MYR

0.00 5,380.92 5.09 5,494.41 5.19

NOK

0.00 2,549.65 1.71 2,656.03 1.78

RUB

0.00 313.96 1.1 349.85 1.23

SEK

0.00 2,617.97 3.95 2,727.20 4.11

THB

615.51 0.18 683.90 0.20 709.59 0.22
Cập nhật 10:42 (03/08/2021)
Ngân hàng ngoại thương Việt Nam
Tăng giảm so sánh với ngày trước đó