Xổ số 24H » Trực tiếp xổ số » Thống kê » Đổi số Trúng
logo
2022-05-19
Hôm nay (19/05/2022) Hôm qua (18/05/2022)
Giá mua Giá chuyển khoản Giá bán

USD

22,970.00 23,000.00 23,280.00

EUR

23,684.01 23,923.25 25,010.81

JPY

174.18 175.94 184.41

KRW

15.79 17.54 19.24

SGD

16,254.99 16,419.18 16,948.53

AUD

15,790.85 15,950.35 16,464.58

CAD

17,561.36 17,738.75 18,310.64

CHF

22,622.94 22,851.45 23,588.17

DKK

0.00 3,206.85 3,330.16

GBP

27,911.29 28,193.22 29,102.16

HKD

2,872.97 2,901.99 2,995.55

INR

0.00 297.43 309.37

KWD

0.00 75,306.31 78,328.98

MYR

0.00 5,210.22 5,324.67

NOK

0.00 2,327.63 2,426.82

RUB

0.00 316.60 429.09

SEK

0.00 2,274.70 2,371.64

THB

590.92 656.58 681.83

Đơn vị: VND

Tăng giảm so sánh với ngày trước đó